Internetinis viešinimas

UAB AMBERHOME LT sėkmingai įgyvendino projektą „UAB AMBERHOME LT eksporto plėtra“, kuris buvo bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto vertė - daugiau nei 75 tūkst. EUR, iš kurių daugiau nei 37 tūkst. EUR sudaro ES lėšos.

Projekto tikslas – partnerių užsienyje paieška bei pardavimų užsienyje didinimas.

Pasiekti rezultatai – sudalyvauta šešiose tarptautinėse parodose, jų metu užmegzti bei sustiprinti verslo ryšiai.